Har du ret til erstatning? – Hviid Advokater giver gratis sagsvurdering

I Danmark sker der årligt ca. 6.000 trafikuheld med personskade, ifølge Danmarks Statistik. Hvis du er så uheldig at være én af dem, der for nylig har været involveret i en bilulykke, så har du formodentlig krav på at få erstatning for personskade. Måske har du fået piskesmæld – også kaldet Whiplashing – som desværre er meget almindeligt ved bilulykker, og det kan være både smertefuldt og belastende. Du kan også have pådraget dig andre fysiske eller psykiske skader, som betyder, at du må være sygemeldt i en kortere eller længere periode for at komme dig. I så fald mister du indtægt fra dit job, og selvom du kan få sygedagpenge, så har du stadig krav på godtgørelse og erstatning af forskellig art. På hjemmesiden Trafikuheld-erstatning.dk finder du rigtig god information om, hvilken slags erstatning og godtgørelse du kan få i forbindelse med personskader. Her er en glimrende oversigt over sagsbehandlingsforløbet, når du søger erstatning, så du kan danne dig et overblik. Som det fremgår af hjemmesiden, kan du søge godtgørelse for eksempelvis svie og smerte og tabt arbejdsevne. Har du løbende udgifter til medicin, som er lægeordineret, kan du også få godtgørelse for det. Har du fået varige mén efter ulykken, så kan du få fastsat méngrad og tabt erhvervsevne og tildelt erstatning. Hvis du er uenig i afgørelsen, har du mulighed for at klage.

Kompetent erstatningsadvokat til en fast, lav pris

Hviid Advokater tilbyder en gratis vurdering af din sag, hvis du ønsker en afklaring på, om du kan søge erstatning. Du kan henvende dig til dem ved at udfylde kontaktformularen med oplysninger om, hvad der er for en ulykke, du har været involveret i, og så vil de hurtigst muligt ringe dig op. Hviid Advokater er et landsdækkende advokatfirma med højtspecialiserede erstatningsadvokater, som stiller deres grundige og effektive ekspertise til rådighed for, at du kan få den erstatning, du har krav på. Når du har fået en gratis vurdering af din sag, har du mulighed for at hyre en erstatningsadvokat fra Hviid Advokater til en god pris til at hjælpe dig med at få erstatning for personskade. Det kan nogle gange være nemmere at få forsikringsselskaberne i tale, når du har en advokat ved din side til at tale din sag. Den juridiske rådgivning foregår online via e-mail og telefon, hvilket er meget fleksibelt for dig, for så kan du kommunikere med erstatningsadvokaten fra dit hjem, og du behøver ikke at møde op på et advokatkontor. Du får en yderst kompetent og effektiv rådgivning til en fast, lav pris, når du hyrer en erstatningsadvokat fra Hviid Advokater.