Få inkasso hjælp til inddrivelse af restancer

17 maj 2020 Astrid Pedersen

Som selvstændig erhvervsdrivende kender du sikkert alt til problematikken med dårlige betalere. Måske har du oven i købet prøvet at stå i en situation, hvor du helt har måttet opgive at få betaling fra en kunde eller en samarbejdspartner, fordi vedkommende bare ikke responderer på henvendelser.

Du har måske forsøgt dig med venlig kontakt, og senere gået over til rykkerskrivelser og klagebreve. Men til sidst har du måttet sande, at det simpelt hen ikke har kunnet betale sig for dig at forsøge at inddrive restancen, fordi det tager for meget tid og energi fra dig, som du kunne have brugt på andre ting. Dette er rigtig ærgerligt og demotiverende, når man forsøger at drive en forretning.

Til alt held behøver det ikke at være sådan. Du kan nemlig med fordel benytte dig af en advokat eller et advokat firma med speciale inden for inkasso, som kan hjælpe dig med at få hvad der rettelig tilkommer dig.

Hvordan fungerer inddrivelse ved hjælp af inkasso?

Når du overdrager en inddrivelses sag til inkasso, vil advokaten overtage alt det arbejde, som ligger i at få kunden til at betale. Dette kan gøres på mange forskellige måder. Mange kunder vil vælge at betale i det øjeblik du informerer vedkommende om at sagen vil overgå til inkasso – simpelt hen fordi kunden godt ved, at det kan gå hen og blive dyrt. Og sker dette ikke, vil advokaten i første omgang søge at indgå en aftale om afbetaling med kunden.

Hvordan kan Holst, Advokater hjælpe mig i inkasso sager?

Vælger du at benytte Holst, Advokater som din inkasso advokat, får du en solid service og en respektfuld behandling. Holst, Advokater kan blandt andet være behjælpelig med almindelig inkasso, bolig inkasso, realkredit inkasso, pantebrevs inkasso, udenlandsk inkasso, samt indkassering af ejendoms skatterestancer.

Du kan læse mere på holst-law.com

Flere Nyheder